Tijdregistratie

Home » Functies » Tijdregistratie

TIJDREGISTRATIE WORDT KINDERSPEL MET DE OPLOSSINGEN VAN SUIVO

Het automatiseren van de tijdregistratie van je mobiele ploeg vereenvoudigt je werk op kantoor: je manuele werk vermindert aanzienlijk.

Een waaier aan toepassingen

Het automatiseren van de tijdsregistratie van je mobiele ploeg vereenvoudigt je werk op kantoor aanzienlijk : bij de verplichte aanwezigheidsregistratie op bouwwerven (Checkinatwork), bij de kilometer- en mobiliteitsvergoeding, bij de loonadministratie, bij de facturatie,…. Je manueel werk wordt nl. aanzienlijk verminderd en je spaart dus veel tijd uit.

Aanwezigheidsregistratie in de bouw | Checkinatwork

Met de aanmeldingstool Checkin@Suivo wordt heel wat manueel werk overbodig. Bovendien zorgt het automatisch registreren er tevens voor dat de kans op fouten nihil is waardoor je boetes ontloopt. Naast het registreren van enkel de aanwezigheid kan de tool tevens gebruikt worden voor een complete tijdsregistratie.

Je administratie nog verder ontlasten? Kinderspel met mobiele tijdregistratie!