Subsidies voor veiliger en groener transport

Elke Kraemer

Welke oplossingen worden terugbetaald?

Transportbedrijven die investeren in verkeersveiligheid worden daar binnenkort voor beloond. De maatregel geldt met terugwerkende kracht. Wie nu al investeert, wordt terugbetaald tot 100.000 euro.

Met het nieuwe subsidiesysteem wil de Vlaamse overheid het aantal verkeersongevallen met vrachtwagens doen dalen. Daarnaast stimuleert deze maatregel ook ecologische inspanningen. Het subsidiesysteem treedt einde dit jaar in werking, maar de maatregel geldt retroactief voor investeringen sinds 1 januari 2017.
De financiële tegemoetkoming geldt enkel voor maatregelen die verder gaan dan wettelijk verplicht is. Het gaat voornamelijk om rijstijlanalysesystemen, dodehoekdetectoren, transportmanagement- en planningssystemen, gsm-blokkerende applicaties, automatische remsystemen, rijassistentiesystemen, camera’s, handsfree systemen, anti-diefstalsystemen, bandenspanningsmeters en aslast weegsystemen.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

De Vlaamse overheid voorziet jaarlijks 36 miljoen euro voor deze nieuwe maatregel. Investeringen die in aanmerking komen voor een subsidie worden voor 80% terugbetaald. Per onderneming bedraagt het maximum subsidiebedrag 100.000 euro per drie jaar, met een maximum van 3000 euro per vrachtwagen.
Enkel de kostprijs van de systemen wordt terugbetaald, niet de installatiekost. Abonnementskosten worden wel terugbetaald, indien de oplossing in kwestie dit vereist.

Voorwaarden

Enkel vrachtwagens bestemd voor goederenvervoer én zwaarder dan 3,5 ton komen in aanmerking voor een subsidie. Extra voorwaarde is dat de gesubsidieerde voertuigen minimum 3 jaar in de onderneming blijven.
Dankzij de terugwerkende kracht van de maatregel is het mogelijk nu al in deze systemen te investeren. De facturen kunnen ingediend worden vanaf de officiële startdatum van de maatregel.
Kijk op de website van Mobiel Vlaanderen voor meer details over het subsidiesysteem.

No comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *