Wat kan IoT betekenen voor het afvalbeheer in uw stad of gemeente?

Afvalbeheer

Het beheren van onze afval. Het is zeker een dingetje. Duurzaamheid is een felbesproken topic en vanuit vele invalshoeken wordt nagedacht over hoe slimmer en duurzamer om te gaan.

Afvalbeheer - een uitgebreide definitie die voor mij zinvol is: Afvalbeheer omvat de processen van afvalinzameling, transport, verwerking, evenals de recycling of verwijdering van afval. Systemen voor duurzaam afvalbeheer omvatten geavanceerde beheerstrategieën om milieuproblemen te minimaliseren en hulpbronnen te beschermen. (Demirbas, 2011).

De stad of gemeente als verantwoordelijke van het lokale afvalbeleid

In België is onder meer de stad (of de intercommunale) verantwoordelijk voor de afvalophaling. De voorschriften voor het ophalen of ophalen van afval zijn uniek voor elke gemeente. Vaak doet de stad of gemeente hiervoor een beroep op een afvalverwerkings- of recyclagebedrijf.

Een intercommunale is een vereniging van gemeenten met als doel taken van gemeenschappelijk belang te realiseren, vooral op het gebied van:

  • afvalinzameling en -verwerking
  • nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water en kabeldistributie)
  • sociale huisvesting
  • streekontwikkeling

Schone openbare ruimten spreken bewoners en toeristen aan

Hoewel er al jaren campagnes draaien om elk individu te sensibiliseren om slimmer en verantwoord om te gaan met afval (of beter nog: het te vermijden), blijft afvalbeheer de verantwoordelijkheid van de lokale besturen.

Het is voor de burger aangenamer vertoeven in je stad als je de openbare plaatsen zoals straten, oevers, parken, kerkhoven, pleinen, ...netjes kan houden. Uiteraard is het soms erg complex om dat geregeld te krijgen, want er zijn nu eenmaal een hoop plekken (vuilbakken en containers) die je constant in de gaten moet houden.

Er zijn gelukkig nieuwe technologiën die dat process vereenvoudigen én de enorme kost die verbonden is aan afvalbeheer onder controle te houden. Fijn voor de bewoners én voor de lokale besturen!

Het automatiseren van waste container management en het optimaliseren van de vuilophaling wordt steeds slimmer door IoT in te zetten.  

De afvalbeheersector is echter traditioneel een "late adopter" van nieuwe technologieën zoals RFID-tags (Radio Frequency Identification), GPS en geïntegreerde softwarepakketten waarmee gegevens van betere kwaliteit kunnen worden verzameld. (Betere kwaliteit dan schattingen of handmatige gegevensinvoer.) Dit alles kende een trage start, maar inmiddels is er veel meer aandacht voor beschikbare technologieën waarbij milieueffecten, betaalbaarheid en technische haalbaarheid tegen elkaar worden afgewogen.

Logistieke uitdaging: De locatie van uw afvalcontainers

Door verplaatsbare opslag- en afvalcontainers uit te rusten met trackers, wordt de locatie van elke container zichtbaar via IoT in een gespecialiseerd SaaS-platform (zoals Suivo's IoT Cloud Platform). Het voorkomt dat containers gedurende lange tijd ergens ongebruikt staan.

De containers kunnen efficiënter ingezet worden, maar als je als gemeente met een externe partij werkt die het afvalbeheer op zich neemt, dan zijn zij eveneens in staat om correcter te kunnen factureren.

Realtime inzicht in de locatie van containers betekent een enorme sprong in het beheren van assets en het verwerken van de afvalstromen. De trackers registreren verplaatsingen en maken de locaties zichtbaar. Een vereiste is dat de trackers moeten functioneren onder alle weersomstandigheden. Ze moeten tegen een stootje kunnen.

Dynamische vuilophaling

Ook voor vaste vuilnisbakken is het handig dat je zicht hebt op het aantal keren dat deze wordt geleegd of de vulgraad ervan. Sensoren in vuilnisbakken en containers laten bovendien weten of deze (bijna) gevuld is en (bijna) geleegd moet worden. Dat is dus van op afstand allemaal te monitoren. Op die manier hoef je geen ophaalfrequentie meer vooraf te bepalen. Je kan de vuilophalers pas sturen als dat ook écht nodig is. Je bespaart er heel wat tijd mee, want je elimineert de soms onnodige en manuele controle van vuilnisbakken ter plaatse die bij aankomst leeg of halfvol blijken. En het is eveneens gedaan met uitpuilende vuilnisbakken! Reken de besparing maar eens uit voor zo’n 20 000 ledigingen per maand!

Optimaler plannen

De data die verzameld worden, bieden ook relevante informatie voor het inplannen van je mobiele workforce. Maak je gebruik van Suivo Scheduling, dan kan de planning eenvoudig opgemaakt of geautomatiseerd worden. Op basis van die gegevens in combinatie met op voorhand gekozen criteria, kan je zelfs de planning aan AI (artificial intelligence) over laten. De kans op menselijke vergissingen verkleint en het planningsproces vernelt aanzienlijk.

De (route)planning is dynamisch, dus kan ook als uw mobiele medewerkers al onderweg zijn nog eenvoudig worden gewijzigd. Routeoptimalisatie in het voertuig is mogelijk. De chauffeur (en begeleiders) worden via een tablet in het voertuig geïnformeerd over de route- of taakwijziging.

Het is duidelijk dat de IoT oplossingen eveneens een sprong voorwaarts zijn voor de dienst Dispatching.

Werkt u bij een gemeente, intercommunale of afvalophaler of -verwerker? Neem contact met ons op om je afvalbeheer nog beter te optimaliseren.

Gepassioneerd door groei, marketing en relevante content. Een ontdekkingsreiziger, netwerker, initiator, een conceptuele bedenker met een kritische blik. Ervan overtuigd dat humor deuren opent.

Coole dingen

asset management

07/11/2022

Asset Management 2.0? Digitaliseer je asset management en koppel het met je keuringsdata.

Dankzij tagging en tracking van je assets klein en groot, hou je overzicht over al je spullen en dat heeft nogal wat voordelen. Ontdek het hier.

personeelsbeheer

22/08/2022

De kracht van datagedreven workforce management

Onder "WFM" wordt verstaan het beheren, reguleren en sturen van arbeid en personeel. Er zijn heel wat software of tools beschikbaar om het beheer van uw personeelsbestand te vergemakkelijken en/of te automatiseren of om uw mobiele collega's met elkaar te verbinden.

Winnaar Love2Truck 2022: Davy PuPPe Van den Bossche

07/07/2022

Een stralende Davy werd gekozen tot meest gepassioneerde trucker van België

Love2Truck is een wedstrijd voor vrachtwagenchauffeurs die dit jaar zijn derde editie beleefde. De wedstrijd is bedoeld om de meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België te vinden, iemand die een rolmodel is voor de sector en het beroep.

  • Dit veld is voor validatiedoeleinden en moet ongewijzigd blijven.