Eco-score van voertuigen en bestuurders in het Suivo platform

Wil je weten hoe milieuvriendelijk je wagenpark en rijgedrag is?
Eco-score

De eco-score maakt het gemakkelijk om dit te weten te komen. Een getal tussen 0 en 100 maakt het mogelijk om het ecologisch karakter van een voertuig te meten. Voor deze score wordt rekening gehouden met verschillende categorieën zoals de opwarming van de aarde, luchtkwaliteit en geluidshinder. Hoe hoger een voertuig scoort, hoe milieuvriendelijker het is.

De eco-score is ook een handige indicator om voertuigen met elkaar te vergelijken. Voertuigen met verschillende brandstoffen en verschillende technologieën kunnen op die manier met elkaar vergeleken worden.

Door enkele gegevens in te voeren op de overheidswebsite ecoscore.be, krijg je de gemiddelde ecoscore van je vloot te zien, evenals de gemiddelde en totale CO2-uitstoot.

Het verschil tussen Ecoscore en CO2-uitstoot

Momenteel worden de CO2 emissies altijd vermeld voor nieuwe auto's. En ze duiken ook op in advertenties. Sommige fabrikanten brengen "milieuvriendelijke auto's" op de markt die minder CO2 uitstoten. Deze CO2 uitstoot zegt echter niets over de andere soorten uitstoot, zoals fijnstof. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een auto met een lage CO2-uitstoot dus niet noodzakelijk een milieuvriendelijke auto is. Ecoscore houdt niet alleen rekening met CO2, maar ook met de andere emissies, en geeft dus een breder beeld.

Het verschil tussen Ecoscore en Euro-norm

Een nieuwe auto mag alleen op de markt komen als hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Europa legt het voertuig daarom bepaalde beperkingen op met betrekking tot de uitstoot van NOx, CO, koolwaterstoffen en fijnstof deeltjes. Telkens als deze "euro-normen" strenger worden, krijgen ze een hoger nummer. We kennen nu euro 6, maar in 2024 zal euro 7 worden opgelegd, die strenger zal zijn dan de vorige.

Maar ook deze beperkingen geven geen totaalbeeld van hoe milieuvriendelijk de auto is. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de CO2-uitstoot. Er is ook een verschil tussen benzine- en diesel auto's, omdat deze auto's - ook al hebben ze dezelfde euronorm - toch niet even milieuvriendelijk zijn. Zelfs wanneer auto's dezelfde brandstofsoort en dezelfde norm hebben, kan er een verschil zijn in milieuvriendelijkheid van deze auto's. De Ecoscore houdt rekening met al deze verschillen en geeft een meer algemene beoordeling van de auto en zijn milieuvriendelijkheid dan de euronormen.

Hoe berekenen ze de Ecoscore?

De berekeningen van de Ecoscore zijn gebaseerd op twee elementen. De emissies van een voertuig wanneer het in gebruik is en de emissies die ontstaan tijdens de productie en het vervoer van de brandstof.

Dit is onderverdeeld in 3 categorieën:

 • Emissies die van invloed zijn op het broeikaseffect (carbon dioxide, methaan en stikstofoxide),
 • Emissies die de luchtkwaliteit beïnvloeden (carbon monoxide, koolwaterstoffen, stikstofoxiden, zwevende deeltjes, zwaveldioxide) en
 • Geluidsemissies (motorgeluid uitgedrukt in decibels)

Bij de berekening van de luchtkwaliteitsemissies wordt rekening gehouden met de volgende verontreinigende stoffen:

Zwevende deeltjes (PM), Carbon monoxide (CO), zwaveldioxide (SO2), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx)

Wordt er bij de berekening van de ecoscore rekening gehouden met de productie- en recyclagefase van het voertuig?

Er is weinig kennis over de productie- en recyclagefase van voertuigen, en al helemaal niet over alle voertuigen die op de markt verkrijgbaar zijn. Voertuigen waarvoor deze informatie niet beschikbaar is, resulteren dan ook logischerwijs niet in een accurate Eco-score. Als we dan rekening houden met studies die aantonen dat de verontreinigende stoffen die worden uitgestoten tijdens de 'well-to-wheel' fase 90% van de totale milieu-impact uitmaken, is het beter om deze fasen gewoon niet mee te rekenen in de Eco score.

Wat zegt de Ecoscore over een voertuig?

De Ecoscore geeft een cijfer tussen 0 en 100. Hoe hoger het getal, hoe milieuvriendelijker de auto is. Een voertuig met een ecoscore lager dan 50 is dus zeer vervuilend, voertuigen met een score hoger dan 70 worden als milieuvriendelijk beschouwd en tussen 50 en 70 gaat het om voertuigen die niet ecologisch zijn, maar ook niet zeer vervuilend.

Welke informatie heb je nodig om de score te berekenen?

We kunnen de gegevens die nodig zijn voor de berekening van de ecoscore opsplitsen. Deze gegevens kunnen uit verschillende bronnen afkomstig zijn. Wij maken een onderscheid tussen directe en indirecte emissies, en tussen recente en oude voertuigen.

Recente voertuigen

Directe emissies

Er is een duidelijk verband tussen de emissies en de gebruiksfase (leeftijd- en slijtage) van een voertuig. De verontreinigende stoffen die tijdens het rijden met het voertuig worden uitgestoten, bestaan uit 3 delen:

 • Het eerste deel is de uitstoot afhankelijk van de motortechnologie,
 • een ander deel is wat wordt gemeten tijdens de officiële goedkeuringstests van een voertuig die het moet ondergaan voordat het op de markt mag komen,
 • en een derde deel is brandstofverbruik en brandstoftype.

Het eerste en derde deel zijn twee groepen gegevens die afkomstig zijn uit Europese studies of kunnen worden afgeleid uit de samenstelling van de gebruikte brandstof.

De Ecoscore is gebaseerd op de inschrijvingen van nieuwe voertuigen bij de DIV EN op de gegevens van nieuwe modellen van Autovista Group (voorheen EurotaxGlass). De reden daarvoor is dat de modellen eerst in de catalogus beschikbaar zijn voordat zij bij de DIV worden ingeschreven. Ecoscore werkt zijn databank om de 2 maanden bij. Het komt dus zelden voor dat een nieuw automodel niet beschikbaar zou zijn op de website van Ecoscore.

Indirecte emissies

Indirecte emissies zijn de emissies die verband houden met de productie en distributie van de brandstof die het voertuig verbruikt. Uiteraard hangen deze niveaus af van het brandstofverbruik en het brandstoftype van het voertuig: hoe meer een voertuig verbruikt, hoe meer brandstof moet worden geproduceerd en hoe groter de uitstoot van verontreinigende stoffen zal zijn.

Oude voertuigen

Voor alle voertuigen van vóór 2002 zijn er minder emissiegegevens beschikbaar uit de keuringstesten. Daarom moet Ecoscore voor deze voertuigen werken met schattingen en aannames met betrekking tot CO2-emissies en brandstofverbruik.  

Waar kunnen de gegevens worden gevonden om de ecoscore voor auto's te berekenen?

Het Certificaat van Overeenstemming (COC) is een document dat bewijst dat het geproduceerde voertuigtype op het ogenblik van zijn productie aan alle technische eisen voldoet. Gebruik de informatie op dit document om de Ecoscore te berekenen met behulp van de calculator tool.  

Opgelet: Afhankelijk van het merk van de auto kunnen de emissiegegevens die in het certificaat van overeenstemming worden gebruikt, verschillen van de gegevens die in de calculator tool worden gevraagd.

Een nauwkeurige Eco-score is niet alleen gekoppeld aan de technische specificaties van een voertuig... maar ook aan het rijgedrag van de bestuurder.

Extra tips om ecologischer te rijden

Naast de technische details van het voertuig en de brandstof die de auto verbruikt, zijn er nog vele andere dingen die men kan doen om ecologischer te rijden:

 • Controleer en corrigeer de bandenspanning regelmatig. Als de bandenspanning te laag is, zal je auto meer brandstof verbruiken.
 • Regelmatig onderhoud van je voertuig.
 • Beperk het gebruik van de airconditioning. Veel chauffeurs gebruiken hun airco wanneer dat niet nodig is of zetten hun ramen open terwijl ze hun airco gebruiken. Airconditioning verbruikt brandstof en het gebruik ervan is vaak onnodig.
 • Rij rustig, langzaam en veilig.  
Inzicht krijgen in je rijgedrag: duidelijke trip summary op een kaart

Monitor het rijgedrag van je chauffeurs

Als je met vrachtwagens (of andere gemotoriseerde voertuigen) werkt, is brandstofverbruik een grote kostenpost voor je bedrijf. Suivo biedt de tools die je nodig hebt om een grondige rijstijlanalyse van je chauffeurs uit te voeren.

Suivo gaat een grote stap verder dan de Eco scores hierboven beschreven: de eco score in de Suivo module houdt ook rekening met het rijgedrag van de bestuurder, in plaats van enkel met de tech specs van het voertuig. Wanneer deze analyses zichtbaar worden voor de bestuurders zelf, zijn ze vaak verbaasd over wat ze persoonlijk kunnen doen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Aanvankelijk was de Eco Drive-module alleen zichtbaar op het Suivo IoT Cloud-platform, maar vanaf nu vergroot je de betrokkenheid van de chauffeurs dankzij een gebruiksvriendelijke app. Zij kunnen de resultaten van hun rijanalyses op elk smart device raadplegen. Zo stimuleer je je chauffeurs om zuinig en veilig te rijden.

De Suivo Eco Drive module is een tool op licentiebasis. Wil je weten hoe het werkt? Ping ons om je te adviseren!

Meer inspiratie over ecologisch rijden:

Blog & Webinar Eco Driving: Ecologisch & veilig

Blog Track & Trace: Eco-scores voor chauffeurs

Gepassioneerd door groei, marketing en relevante content. Een ontdekkingsreiziger, netwerker, initiator, een conceptuele bedenker met een kritische blik. Ervan overtuigd dat humor deuren opent.

Coole dingen

Winnaar Love2Truck 2022: Davy PuPPe Van den Bossche

07/07/2022

Een stralende Davy werd gekozen tot meest gepassioneerde trucker van België

Love2Truck is een wedstrijd voor vrachtwagenchauffeurs die dit jaar zijn derde editie beleefde. De wedstrijd is bedoeld om de meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België te vinden, iemand die een rolmodel is voor de sector en het beroep.

vervoer en logistiek

30/05/2022

Matchmakers: uw vrachtwagens aan uw trailers koppelen

De transport- en logistieksector staat voor een aantal grote uitdagingen en de traditionele bedrijfsmodellen zijn veranderd. Sinds enkele jaren is het IoT (Internet of Things) de transport- en logistieke sector gelukkig aan het transformeren met allerlei toepassingen voor automatisch wagenparkbeheer.

FAQ: CANbus, Tacho en (remote) Tacho Download

17/05/2022

FAQ over CANbus, Tacho en (remote) Tacho Download

Wat is CANbus? Wat is een tachograaf? Wat is Remote Tacho Download? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die in deze blog worden beantwoord. Ontdek ze hier.

 • Dit veld is voor validatiedoeleinden en moet ongewijzigd blijven.