Suivo werkt samen met De Watergroep voor efficiënt en duurzaam beheer wagenpark

De watergroep

De Watergroep, de grootste watermaatschappij van Vlaanderen en leverancier van drinkwater in 177 gemeenten, gaat een samenwerking aan met ons, Suivo! Dit zal de tracking automatiseren van 860 voertuigen die eigendom zijn van De Watergroep. Het zal ook de tracking van machines en werktuigen digitaliseren. Door het digitaal volgen van haar voertuigen, machines en gereedschappen wil het waterbedrijf haar werkplanning, onderhoud, inspecties, reparaties en inventaris optimaliseren. Het contract heeft een looptijd van acht jaar.

Suivo rust 860 personenwagens en ongeveer 80 stuks groter rollend materieel van De Watergroep uit met haar geolokalisatie hardware en een badgelezer die verbinding maken met Suivo's cloud software. De technische medewerkers van De Watergroep zullen zich identificeren met hun personeelsbadge wanneer ze een van de voertuigen, graafmachines, tractoren, bestelwagens of vrachtwagens gebruiken.

Boormachines, ladders, compressoren, grondboren en ander gereedschap van De Watergroep krijgen een Hydrogen tag van Suivo. Via een mobiele app van het bedrijf kunnen medewerkers van De Watergroep de locatie van de gereedschappen bekijken. Ook kunnen ze er een melding mee versturen of ontvangen dat er een reparatie of onderhoud nodig is.

Efficiëntie

"Doordat we in real time op de hoogte zijn van de locatie en toestand van voertuigen, rollend materieel en gereedschappen, kunnen onze technische medewerkers, teammanagers en ondersteunende diensten efficiënter werken", zegt Sammy Wuyts, directeur Business Support Services bij De Watergroep.

"Wanneer ergens een dringende interventie nodig is, zullen we onmiddellijk weten welke medewerkers en voertuigen het dichtst in de buurt zijn om de taak uit te voeren en waar de machines die we daarvoor nodig hebben zich op dat moment bevinden", stelt ICT-projectmanager Cristina Orodel van De Watergroep. "Medewerkers zullen via een Suivo app op hun smartphone kunnen nagaan hoe ecologisch hun rijstijl is wanneer ze in een van onze bedrijfsvoertuigen rijden. Als er een herstelling van rollend materieel of gereedschap nodig is, zullen onze medewerkers dit ook kunnen doorgeven via een Suivo app op hun smartphone. In de Suivo software kunnen we zelf aangeven wanneer onderhoud en inspectie van auto's, rollend materieel en gereedschappen moet plaatsvinden, bijvoorbeeld na een bepaald aantal gereden kilometers of na een x aantal gebruiksuren. De verantwoordelijke krijgt dan automatisch een melding.

Dit vermindert de kans op fouten en elimineert manueel werk, zodat we die tijd aan andere taken kunnen besteden."

Het contract met Suivo omvat de leasing van de hardware, een abonnement op de software, de Suivo smartphone-apps en de opleiding van de medewerkers van De Watergroep die het systeem gebruiken. De Watergroep volgt nu op geautomatiseerde wijze alle auto's voor haar technisch personeel, rollend materieel en gereedschappen.

Duurzaamheid

"Dit project past volledig in onze core business. De Watergroep gaat gebruik maken van onze drie productfamilies Oxygen, Hydrogen en Carbon," zegt managing partner Peter Geldhof van Suivo. "Door objecten in het Internet of Things met elkaar te verbinden, laten we bedrijven efficiënter werken tegen lagere kosten. Als medewerkers ecologisch rijden, daalt de totale CO2-uitstoot van het wagenpark van het bedrijf.

Wanneer u uw uitrusting tijdig onderhoudt, blijft ze veilig in gebruik en gaat ze langer mee. Als u ook in real time ziet waar uw gereedschap zich bevindt, verspilt u geen tijd met zoeken en voorkomt u onnodige extra bestellingen. Op die manier dragen we bij tot een duurzamere economie waarin je verstandig omspringt met grondstoffen. We zijn er trots op dat De Watergroep voor ons en onze aanpak heeft gekozen."

CEO Hans Goossens van De Watergroep sluit zich daarbij aan. "Zorgzaamheid is een van onze kernwaarden. We gaan zorgvuldig om met de gebruikte middelen, hebben aandacht voor veiligheid en ons milieu, en werken kostenbewust. Dat zijn geen loze woorden en dit grootschalige project van geautomatiseerde opvolging past in dat kader. Met de nieuwe technologie van Suivo zullen we verdere stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en kostenbewustzijn. Deze investering laat zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand kan gaan met operationele en financiële voordelen."

De Watergroep

Over De Watergroep

De Watergroep is een geïntegreerd waterbedrijf dat diensten verleent binnen de volledige waterketen. Via een netwerk van meer dan 34.000 kilometer leidingen bedient ze 3,3 miljoen huishoudelijke klanten in 177 Vlaamse gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Daarmee is De Watergroep het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen. De Watergroep heeft 85 grondwaterwinningen en 5 oppervlaktewaterwinningen, samen goed voor een drinkwaterproductie van 132 miljoen m³ in 2020. De Watergroep is ook partner in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten en leverde in 2020 meer dan 9 miljoen m³ industriewater op maat aan industriële klanten. De Watergroep selecteert een duurzame en geschikte waterbron (zoals rivierwater, regenwater of effluent van een industriële waterzuiveringsinstallatie) op de locatie van deze klanten en zet het om naar de gewenste eindkwaliteit.

Meer info: De Watergroep

Gepassioneerd door groei, marketing en relevante content. Een ontdekkingsreiziger, netwerker, initiator, een conceptuele bedenker met een kritische blik. Ervan overtuigd dat humor deuren opent.

Coole dingen

Afvalbeheer

28/11/2022

Wat kan IoT betekenen voor het afvalbeheer in uw stad of gemeente?

Het beheren van onze afval. Het is zeker een dingetje. Duurzaamheid is een felbesproken topic en vanuit vele invalshoeken wordt nagedacht over hoe slimmer en duurzamer om te gaan. Lees meer

asset management

07/11/2022

Asset Management 2.0? Digitaliseer je asset management en koppel het met je keuringsdata.

Dankzij tagging en tracking van je assets klein en groot, hou je overzicht over al je spullen en dat heeft nogal wat voordelen. Ontdek het hier.

personeelsbeheer

22/08/2022

De kracht van datagedreven workforce management

Onder "WFM" wordt verstaan het beheren, reguleren en sturen van arbeid en personeel. Er zijn heel wat software of tools beschikbaar om het beheer van uw personeelsbestand te vergemakkelijken en/of te automatiseren of om uw mobiele collega's met elkaar te verbinden.

  • Dit veld is voor validatiedoeleinden en moet ongewijzigd blijven.